Facilitair leidinggevende

Opleidingsinformatie

Een facilitair beroep is veelzijdig, boeiend en spannend. Als Facilitair Leidinggevende ben je een duizendpoot. Van gebouwenbeheer tot catering, van schoonmaak tot beveiliging, van receptie toe logistiek, jij zorgt ervoor dat alles binnen een organisatie draaiende blijft. Dit alles vanuit het oogpunt van hospitality en servicegerichtheid.

Algemene informatie

Domein: Horeca en bakkerij
Subdomein: Facilitaire dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Facilitair
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De opleiding is opgebouwd rondom twee kerntaken:

 1. Coördineert facilitaire werkzaamheden.
 2. Geeft leiding en voert beheerstaken uit

De eerste periode van leerjaar één bestaat uit een introductie in het facilitaire werkveld. Welke onderdelen ga je leren tijdens de opleiding én wat ga je dus later in de beroepspraktijk gebruiken. Ook leer je hoe je in projecten moet werken. De opdrachtgevers van deze projecten zijn facilitair leidinggevenden uit de branche. In de volgende periodes ga je je verdiepen in het facilitaire werkveld door middel van theorielessen, excursies, gastlessen en oefeningen.

In het tweede jaar worden er specifieke onderwerpen behandeld waarmee je als facilitair leidinggevende te maken krijgt. Denk hierbij aan bouwkunde, inrichting, Arbo, logistiek etc. Al wat je geleerd hebt ga je in het tweede jaar toepassen tijdens je stage. In de stage ga je examen doen voor kerntaak 1.

Het laatste jaar ga je jezelf bekwamen in leidinggevende taken. Aan de ene kant ben je dan volop bezig met het leren aansturen van medewerkers, bijvoorbeeld in functionerings- en beoordelingsgesprekken. Aan de andere kant leer je wat er financieel komt kijken bij een facilitaire dienst en hoe je daar goede managementrapportages van aflevert. Tenslotte bekwaam je jezelf in het opstellen van een operationeel plan. Hierin doe je examen als afronding voor de opleiding, kerntaak 2.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Met een diploma op zak beschik je over de juiste papieren om in de facilitaire branche aan de slag te gaan. Dankzij uitgebreide praktijkervaring heb je meteen een brede basis én een stevig CV.

Ook kun je met een Mbo niveau 4 diploma, doorstromen naar diverse Hbo-opleidingen.

Startmaand

Augustus / september

Lesmethode

De opleiding Facilitair Leidinggevende is opgebouwd aan de hand van kennis, vaardigheden en projecten gekoppeld aan de branche. Dit zijn vakken die gaan over onderdelen van de kerntaken. Iedere periode staat een project centraal. De projectvraag komt vanuit de branche en samen met je projectgroep ga je hier zo goed mogelijk invulling aangeven. De ondersteunende leerlijnen waarbij kennis en vaardigheden aan de orde komen heb je nodig om de projectopdracht te kunnen voltooien.
Daarnaast worden er regelmatig excursies, gastlessen en bezoeken gepland met de branche.

Naast het basis- en profieldeel van je opleiding volg je ook keuzedelen. Dit is een verplicht onderdeel van elke opleiding. Het kunnen keuzedelen zijn waarmee je je verder kunt specialiseren in je beroep of keuzedelen die je voorbereiden op een volgende opleiding. Je kunt soms ook keuzedelen kiezen die aansluiten bij jouw vakspecialisme, interesses, hobby’s en toekomstdromen. Voor informatie over de inzet van keuzedelen kun je straks terecht bij je studieloopbaanbegeleider. Per opleidingsniveau  is de omvang van de keuzedeelverplichting voor de student door de minister vastgelegd. Je volgt verplicht 1 tot 4 keuzedelen per opleiding, afhankelijk van het niveau en de duur van je opleiding. De omvang van jouw keuzedeelverplichting verandert niet, ongeacht hoe lang je over de opleiding doet.

Generieke vakken
Taal en rekenen:
Elke opleiding heeft zijn eigen wettelijke eis bij talen en rekenen. Deze eisen worden ook wel het referentieniveau genoemd. In de Onderwijs & Examen Regeling (OER) vind je de referentieniveaus die voor jouw opleiding gelden. Als je een opleidingen op niveau 1, 2 of 3 volgt, dan krijg je Nederlands en rekenen als generieke vakken aangeboden. Afhankelijk van de opleiding krijg je lessen Engels en/of een tweede moderne vreemde taal aangeboden.

In het basisdeel staan ook generieke eisen loopbaan en burgerschap.
Loopbaan:
Loopbaanoriëntatie begeleiding (LOB) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Het gaat daarbij om het vinden van een goede aansluiting tussen jouw kwaliteiten en interesses én de mogelijkheden die het beroepenveld kan bieden.

Bij LOB werk je aan de volgende loopbaancompetenties:

  • Capaciteitenreflectie
  • Motievenreflectie
  • Werkexploratie
  • Loopbaansturing
  • Netwerken

Burgerschap:
Bij burgerschap houd je je bezig met de eisen die de multiculturele Nederlandse samenleving aan haar burgers en inwoners stelt. Er wordt daarbij aandacht besteed aan de ontwikkeling van jouw kritische denkvaardigheden.

Bij Burgerschap werk je aan:

 • Politiek-juridische dimensie
 • Economische dimensie
 • Sociaal-maatschappelijke dimensie
 • Dimensie vitaal burgerschap

Stage

De opleiding is praktijkgericht. In drie jaar tijd ga je vijf keer, 10 weken stage lopen. De examens vinden zoveel mogelijk op je stage plaats. Op toerbeurt ga je werken binnen de eigen Interne Facilitaire Dienst (IFD) van het Cingel College.

Studievoortgang

Samen met je SLB’er (studieloopbaanbegeleider) bespreek je je voortgangsresultaten enkele malen per leerjaar. In de gesprekken wordt aandacht besteed aan je loopbaanontwikkeling.  Van je SLB’er ontvang in het eerste jaar minimaal 2 studieadviezen.

We verwijzen je naar de voortgangsregeling van je opleiding voor verdere uitleg.

Certificaten

-

Werkgebied

Je bent inzetbaar in verschillende sectoren. Je kan bijvoorbeeld aan de slag in een instelling voor gezondheidszorg of onderwijs, een hotel, conferentieoord, een commerciële dienstverlener, een (semi) overheidsinstelling, een productiebedrijf etc. Vaak worden facilitaire werkzaamheden ook uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven die alle ondersteunende diensten als beveiliging, catering en schoonmaak uit handen nemen. Ook bij dit type bedrijven kun je aan de slag.

Bijzonderheden

Bij het Cingel College wordt het werken met digitale middelen gestimuleerd. Een groot gedeelte van het lesmateriaal wordt digitaal aangboden. En in veel lessen en projecten wordt gewerkt met een laptop.
Alle eerstejaarsstudenten die een opleiding niveau 3 of 4 Facilitair, Horeca of Toerisme volgen,  dienen bij aanvang van de opleiding te beschikken over een laptop.

Om er voor te zorgen dat je laptop geschikt is voor de betreffende opleiding, moet je laptop aan de minimale eisen voldoen. Lees hier aan welke eisen de laptop moet voldoen.

Als je zelf een laptop bezit met de juiste specificaties kan je die natuurlijk gebruiken. Anders is het mogelijk om onder gunstige condities, een laptop met de juiste specificaties aan te schaffen bij de Campus Shop; www.campusshop.nl  

 

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1: ca. € 390,-
- Leerjaar 2: ca. € 250,-
- Leerjaar 3: ca. € 95,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1: ca. € 350,-
- Leerjaar 2: ca. € 350,-
- Leerjaar 3: ca. € 710,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten.

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevrouw I. de Nood
E-mail: i.denood@rocwb.nl

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Tot en met 2018 is er een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Competenties

De beroepshouding van de Facilitair Leidinggevende typeren we als dienstverlenend en servicegericht, wat zich uit in een proactieve en flexibele houding. Je kunt inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant in een multiculturele samenleving, met daarbij passende omgangsvormen.

Daarnaast heeft de Facilitair Leidinggevende een actieve en initiatiefrijke houding. Je kunt schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden, je hebt inzicht in je rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren. je overziet de consequenties van je handelen op korte termijn. Daarnaast ga je discreet met gevoelige informatie om en voer je je werkzaamheden zorgvuldig uit.

Om aan de slag te gaan als Facilitair Leidinggevende dien je de volgende competenties te ontwikkelen:

 • Samenwerken en overleggen
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Plannen en organiseren
 • Instructies en procedures volgen
 • Klantgerichtheid (je op de behoeften en verwachtingen van je klant of collega richten)
 • Aansturen
 • Begeleiden
 • Analyseren

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Facilitair leidinggevende

Crebo: 25175
Facilitair leidinggevende De Facilitair leidinggevende is servicegericht, klantvriendelijk, representatief en betrouwbaar. Hij neemt verantwoordelijkheid voor de hospitality van zichzelf

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht