Beroeps Praktijk Vorming

Stage wordt in het MBO ook wel Beroeps Praktijk Vorming genoemd, ofwel BPV. Als student van de beroepsopleidende leerweg (BOL) loop je gedurende je opleiding zo'n 30 tot 40% stage. De startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. Soms is dat een jaar, maar meestal een half jaar of drie maanden, 5 dagen per week. 

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) ga je als student 1 dag per week naar school en werk je minimaal 20 uur in een bedrijf.

Je kunt als Cingel student zowel in binnen- als buitenland stage lopen. Je bent in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, maar vanuit het BPV-bureau wordt ondersteuning geboden d.m.v. het verzamelen van aanvragen die binnenkomen.

In alle opleidingen speelt stage een zeer belangrijke rol. Uiteraard is een goede ondersteuning en coördinatie hierin van essentieel belang.  Het BPV-bureau speelt daarin een belangrijke rol.

Dit is een serviceverlenend bureau binnen het Cingel College. Het is een aanspreekpunt voor alle doelgroepen die te maken kunnen krijgen met BPV. De BPV-medewerkers leggen de contacten met de praktijkbedrijven, dragen zorg voor de administratieve afwikkeling en coördineren de beroepspraktijkvorming van voorbereiding tot afronding. Heb je vragen over je stage of mogelijke praktijkadressen, dan zijn de BPV-medewerkers daarvoor de aangewezen personen.

- Brood & Banket - mevrouw K. van Boxtel (k.vanboxtel@rocwb.nl
- Facilitair - mevrouw D. Bierings (d.bierings@rocwb.nl)
- Horeca - de heer O. Lammerts (o.lammerts@rocwb.nl)
- Toerisme - mevrouw S. de Weerdt (s.deweerdt@rocwb.nl)

Stagehandboeken
In onderstaande stage handboeken staan richtlijnen, die jou en het leerbedrijf kunnen helpen
bij het zo goed mogelijk laten verlopen van je stage.

- Stage handboek Brood & Banket voor leermeesters
Stage handboek Brood & Banket voor studenten

- Stage handboek Dienstverlening

- Stage handboek Facilitair

Stage handboek Horeca voor leermeesters
Stage handboek Horeca voor studenten

- Stage handboek Toerisme